نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان تاکید کرد، انگلیس شایستگی طبقه‌بندی تروریست‌ها و غیرتروریست‌ها در جهان را ندارد زیرا حامی اسرائیل بوده، از تروریسم تکفیری حمایت می‌کند و بخشی از ائتلاف متجاوز علیه ملت‌هاست که به یمن و سوریه حمله کرده است.

به نقل از سایت شبکه المنار، وی در سخنرانی خود گفت، این انگلیس است که به کارنامه حسن رفتار نیاز دارد و دادن این کارنامه به هرکس آن هم به هر بهانه و به هر دلیلی کفایت نمی‌کند. حزب‌الله در نگاه ملتش و در نگاه سراسر منطقه مقاومتی شریف است و تصمیم انگلیس درباره تروریست خواندن این حزب‌ موجب محکومیت این کشور شده و تاکیدی بر این امر است که لندن به تاریخ سیاه خود در استعمارگری عادت دارد. این طبقه‌بندی نشان افتخار بیشتری برای حزب‌الله و شاهدی بر تاثیر روزافزون آن در ارائه تصویر الگوی آزادگان جهان است.

از سوی دیگر نعیم قاسم معتقد است، فساد دین، طایفه، مذهب و حزبی ندارد، فساد بیماری اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی است که به ویژه در مواضع قدرت، نفوذ و پول همه شهروندان را آزار می‌دهد.

وی افزود، پس از اینکه دبیرکل حزب‌الله لبنان نیت این حزب درباره مبارزه با فساد را اعلام کرد، تقریبا همه مسؤولان در همه احزاب و گروه‌ها تصریح کردند، خواستار مبارزه با فساد هستند. بنابراین تنها شخصی که مرتکب می‌شود باید محکوم شود نه گروه این فرد که وی عضو آن است.